Za wolność
Waszą i naszą!

Sobota – 11.11.2023 – 14:00 – pl. Unii Lubelskiej – Warszawa

Street party

Ruszamy na miasto podziałami i ponad granicami, w imię wolności, równości, troski i pomocy wzajemnej.
Odzyskujemy ulice dając wyraz naszej wolności i zapraszając do tańca społeczności, której dalej do niej dążą.

Wszystko zależy od Ciebie

Działamy oddolnie – aby rok rocznie ruszać na ulice potrzebujemy waszego wsparcia i aktywnego udziału!

Koalicja Antyfaszystowska

Od kilkunastu lat popularyzujemy myśl i działalność antyfaszystowską w różnych formach, w internecie i na ulicach. Pomagamy skoordynować publiczne działania ruchu antyfaszystowskiego i tworzyć dla niego przestrzeń działań.